Przedsiębiorcy, którzy chcą w tym roku zacząć korzystać z „Małego ZUS Plus”, powinni zgłosić
Mały ZUS plus. Zgłosić się można do końca stycznia

Przedsiębiorcy, którzy chcą w tym roku zacząć korzystać z „Małego ZUS Plus”, powinni zgłosić się do 31 stycznia. Kto korzystał z ulgi w 2022 r. i nadal spełnia warunki, nie musi zgłaszać się ponownie w ZUS.

Ulga obniża składki na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy jednak składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. Należy też pamiętać, że opłacanie niższych składek wpłynie na kwotę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, takich jak zasiłek chorobowy czy macierzyński i z ubezpieczenia wypadkowego. Okres ulgi będzie miał też znaczenie przy ustalaniu wysokości emerytury lub renty.

„Mały ZUS plus” jest dla przedsiębiorców, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tysięcy złotych. Jeśli działalność była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. „Mały ZUS plus” przysługuje maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.

Jeżeli przedsiębiorca korzystał z „Małego ZUS plus” przez ostatnie 36 miesięcy kalendarzowych, czyli od stycznia 2020  do grudnia 2022 roku, to nie ma już prawa do tej ulgi. Musi płacić składki w wysokości od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w poprzednim roku.

Każdy, kto korzysta z „Małego ZUS plus” w tym roku, musi złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2023 roku (do 20 lutego). Albo za pierwszy miesiąc, w którym wznowił/rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2022 r. (w terminie do 20 dnia następnego miesiąca). Z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie i formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

(AS)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl

Nie masz uprawnień do komentowania tego artykułu.