Gmina Wadowice pozyskała środki na budowę boiska sportowego w  Babicy w wysokości 168 tysięcy złot
Drukuj
W Babicy powstanie boisko wielofunkcyjne

Gmina Wadowice pozyskała środki na budowę boiska sportowego w  Babicy w wysokości 168 tysięcy złotych w ramach konkursu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”– edycja  2019 organizowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do infrastruktury sportowej na terenach wiejskich gminy a co za tym idzie poprawy jakości oferty sportowo – rekreacyjnej, umożliwiającej wzrost poziomu wyników sportowych oraz rozwijanie zainteresowań sportowych mieszkańców.

Jak informują urzędnicy, dzięki przyznanemu dofinansowaniu wykonane zostanie  boisko wielofunkcyjne o nawierzchni EPDM wraz z niezbędną podbudową oraz wyposażeniem sportowym (kosze do koszykówki, słupki do siatki, bramki piłkarskie)

W w ramach zadania wykonana zostanie również nawierzchnia utwardzona kostką betonową dla potrzeb obsługi komunikacyjnej terenu (komunikacja piesza), ogrodzenie projektowanego boiska sportowego w postaci piłkochwytów z bramą i furtką wejściową na boisko oraz budowa i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stołów i siedzisk do gry w szachy oraz stołu do gry w tenisa stołowego) i miejsc postojowych.

W ramach zadania powstanie wielofunkcyjne boisko sportowe do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz piłki nożnej. Powstaną również chodniki prowadzące do boiska sportowego. Wzdłuż chodnika zamontowane zostaną  ławki z oparciem, kosze na śmieci,  stoły z siedziskami do gry w szachy oraz stół do gry w tenisa stołowego.

Dzięki powstaniu boiska młodzież i dzieci będą mogli uczestniczyć w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i pozalekcyjnych. Ponadto na boisku przewiduje się organizację turniejów i rozgrywek sportowych.  Osoby dorosłe również będą mogły korzystać z obiektu indywidualnie lub grupowo.


(AS)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl

Ostatnie artykuły z kategorii Sport:

IV Bieg Lucka pretekstem do wmurowanie kamienia węgielnego pod stadion w Skawinkach

W weekend Wadowice żyły trialem!

Na rynku powstaje tor do mistrzostw świata w trialu

IV etat TdP bez ścigania. Kolarze dojechali w ciszy i smutku

4. etap tegorocznego TdP skrócony, bez ścigania. Wszystko w hołdzie tragicznie zmarłemu kolarzowi