Równy podział majątku po rozwodzie – nie zawsze! Tego i nie tylko dowiesz się w oddziale Kancelarii
Równy podział majątku po rozwodzie – nie zawsze!
artykuł sponsorowany

Równy podział majątku po rozwodzie – nie zawsze! Tego i nie tylko dowiesz się w oddziale Kancelarii „Actio” w Wadowicach. W czwartek bezpłatne porady prawne nie tylko w tej sprawie!

Bezpośrednim skutkiem wyroku rozwodowego jest przemiana sytuacji prawnej przedmiotów objętych dotychczas bezudziałową wspólnością majątkową, polegającą na tym, że przedmioty te stają się współwłasnością rozwiedzionych małżonków w równych częściach ułamkowych.

Równe udziały przysługują małżonkom niezależnie od przyczyn ustania wspólności ustawowej, tj.:

  1. w razie rozwiązania małżeństwa przez rozwód;
  2. unieważnienia małżeństwa, orzeczenia separacji;
  3. umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej albo rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków;
  4. ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd;
  5. powstania rozdzielności majątkowej z mocy prawa wskutek ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków;
  6. w razie ustania wspólności wskutek śmierci małżonka.

Tak, to jest zasada.

Ale jak już się pewnie domyślacie, od tej zasady jest również wyjątek!

W drodze wyjątku od zasady równych udziałów sąd może ustalić w innym stosunku udziały małżonków w majątku wspólnym. Sąd może to zrobić tylko na wniosek osoby uprawnionej, a osobą uprawniona jest każdy małżonek.

Wiedzieć też trzeba,  że małżonek może żądać ustalenia nierównych udziałów także w razie śmierci drugiego z małżonków. Kieruje on wówczas żądanie przeciwko spadkobiercom.

Jeżeli już przy spadkobiercach jesteśmy, to pamiętajmy, że zarówno ci ustawowi jak i ci testamentowi mogą wystąpić przeciwko pozostałemu przy życiu małżonkowi z żądaniem ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. Jednakże uprawnienie to przysługuje pod warunkiem, że ich spadkodawca przed swoją śmiercią wytoczył powództwo o rozwód lub separacje.

Ale do rzeczy!!!

Przepisy prawa rodzinnego formułują dwie przesłanki ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Pierwsza z nich to tzw.  „ważne powody”.

Druga natomiast to stopień przyczynienia się do powstania wspólnego majątku.

Chcesz dowiedzieć się jak doprowadzić do nierównego podziału majątku po rozwodzie wejdź na naszego BLOGA.

Chcesz się w swojej sprawie skonsultować, wejdź na http://www.kancelaria-actio.com/kontakt/ wypełnij formularz zgłoszeniowy, bądź zadzwoń bezpośrednio na nr: 12 411 05 94 i umów się na spotkanie.

Pamiętaj, że w każdy czwartek uzyskasz Bezpłatną Poradę Prawną nie tylko w tej sprawie!!!

Jeżeli jesteś z Wadowic lub okolic umów się na spotkanie w Oddziale Kancelarii „Actio”, który znajduje się przy ul. Lwowskiej 16, Centrum Handlowe „HEUREKA”, piętro II.

Szczegóły znajdziesz na www.kancelaria-actio.com

artykuł sponsorowany
NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl