W gminie Tomice szykują się wcześniejsze wybory. Co się stało?
W Tomicach szykują się wybory

W gminie Tomice szykują się wcześniejsze wybory. Co się stało?

Na niedzielę 27 listopada 2022 wojewoda małopolski zarządził przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tomice. Trzeba tam wybrać radnego: Radny Daniel Mruczek z początkiem roku szkolnego objął stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Witanowicach rezygnując z mandatu. Stąd konieczność wyborów uzupełniających w radzie.

Do urn pójdą mieszkańcy w okręgu wyborczym nr 15, obejmującym sołectwo Zygodowice. Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III do dnia 3 października 2022 roku w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Pl. Na Stawach 3 w godzinach pracy, tj. od 8:00 do 16:00.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie (adres jak wyżej), w terminie do dnia 13 października 2022 roku do godziny 15:30.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Tomice za pośrednictwem tutejszego urzędy, w godzinach jego pracy, w terminie do dnia 28 października 2022 roku. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Gminną Komisję Wyborczą w Tomicach więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 14 listopada 2022 roku.


(MG)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl

Nie masz uprawnień do komentowania tego artykułu.