Do środy (3.111) w Urzędzie Miejskim w Wadowicach w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. 7 na parterze moż
Jest wsparcie dzieci, wnuków i prawnuków byłych pracowników PGR

Do środy (3.111) w Urzędzie Miejskim w Wadowicach w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. 7 na parterze można składać wnioski do Programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. Dofinansowanie będzie można otrzymać na sprzęt komputerowy.

Dofinansowanie w ramach Granty PPGR można otrzymać na sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu), ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego czy usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że dziecko zamieszkuje gminę Wadowice w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej. Dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,    dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR. Użyte przez organizatora konkursu sformułowanie „pracował niegdyś”, oznacza, że pracował: w momencie likwidacji czy przekształcenia gospodarstwa, pracował kiedykolwiek np. pracował 5 lat i zwolnił się ale mieszkał nadal w miejscowości w której zlokalizowany był PGR, pracował w PGR „całe życie” i przeprowadził się do miejscowości w której również funkcjonował w przeszłości PGR. Dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Oświadczenia składa  rodzic/opiekun prawny dziecka szkoły podstawowej i średniej lub pełnoletni uczeń uczęszczające do szkoły średniej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych i deklaracją przystąpienia do programu.

Dostarczenie dokumentów nie jest jednoznaczne z pozytywną decyzją o udzieleniu dofinansowania. Oświadczenia, które wpłyną po upływie terminu nie będą rozpatrywane. W sytuacji nie otrzymania przez gminę Wadowice dofinansowania, projekt nie będzie realizowany.

Szczegółowe informacje można uzyskać TUTAJ.

(AS)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl

Komentarze  

+5 #1 yanek 2021-10-30 14:49
dziecko ma dostać dotację na komputer bo dziadek pracował 50 lat temu w pegieerze?
gdzie miał wszystko w dupie, państwową robotę, pewną pensję, pracowników było 4 razy więcej niż być powinno, w chuja można było lecieć nie dzień ale cały tydzień. Socjalizm pełną gebą, nawet nie gębą tylko ryjem...
Cytować
+2 #2 Do wyżej 2021-10-31 11:21
Pegery zlikwidowano w 94 roku, czyli 50 lat nie minęło, szkoda że nie masz pojęcia o pracy w PGR i nie miałeś styczności z tymi ludźmi jaki czasami, które naszły po likwidacji wszelakich spółek rolnych.Sądzę, że jesteś zazdrosny.... mój ojciec tyrał po nocach, żeby ziemię były uprawnione, zima rąk w kieszeni nie trzymał było bydło o które trzeba dbać! Byli pracownicy pgr-ów zostali na lodzie bo państwo nieźle ich wystrowało, dzięki obiecanka nie wyszli protestować ja stoczniowcy.... Dużo by tu pisać najpierw się zorientuj, nim coś napiszesz!!!!
Cytować
Dodaj komentarz

Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Redakcja portalu WadowiceOnline.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników. Komentarze o charakterze gróźb, personalne ataki oraz komentarze zakłócające dyskusję (trolling, spam) będą usuwane.