Prace związane z  budową kanalizacji w Kalwarii Zebrzydowskiej nabierają tempa, obecnie  roboty prow
Budowa kanalizacji na terenie Kalwarii nabiera tempa

Prace związane z  budową kanalizacji w Kalwarii Zebrzydowskiej nabierają tempa, obecnie  roboty prowadzone są w rejonie ul. M. Konopnickiej, ul. Rzemieślniczej, Al. Jana Pawła II oraz ul. M. Zebrzydowskiego. Łącznie zostanie wymienionych ponad 3 km przewodów do 180 nieruchomości.

Ekipy montażowe wykonują kolejne odcinki kolektorów sanitarnych oraz nową sieć wodociągową. Dużym wyzwaniem, do którego aktualnie przygotowuje się firma wykonawcza, będzie budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej wzdłuż ul. Krakowskiej. Zakończenie II etapu inwestycji zaplanowane jest w III kwartale tego roku.

Jednocześnie, jako odrębne zadanie inwestycyjne, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje sukcesywną wymianę wyeksploatowanych przyłączy wodociągowych, stanowiących mienie Spółki i będących w jej eksploatacji. Łącznie zostanie wymienionych ponad 3 km przewodów do 180 nieruchomości. Mając na względzie konieczność kompleksowego uregulowania gospodarki wodno-ściekowej, Spółka sfinansuje przedmiotowe przedsięwzięcie ze środków własnych.

Rozszerza się teren oddziaływania inwestycji, co niewątpliwie niesie za sobą uciążliwości dla mieszkańców, jednak MZWiK Sp. z o.o. i firma wykonawcza dokładają wszelkich starań, aby minimalizować powstające niedogodności. Jeszcze w bieżącym miesiącu Wykonawca przystąpi do porządkowania terenu oraz odtworzenia nawierzchni drogowej w rejonie zakończonych prac. Nawierzchnia dróg gminnych już przed rozpoczęciem robót wymagała renowacji, jednak ze względu na planowane prace dotyczące budowy kanalizacji i wymiany sieci wodociągowej wstrzymano się z podjęciem działań w tym zakresie. Dopiero po zakończeniu inwestycji Gmina będzie mogła zinwentaryzować potrzeby i ustalić harmonogram renowacji i przebudowy dróg gminnych. Wierzymy, że mieszkańcy z niecierpliwością wyczekują momentu podłączenia swojej posesji do kanalizacji – mówi Bożena Mróz-Tumidajska, prezes Zarządu MZWiK.

Zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej na własny koszt realizuje przyłącza. MZWiK Sp.z o.o. zapewnia budowę głównej sieci, a mieszkaniec - odbiorca usług, budowę przyłącza.

Należy podkreślić, iż zgodnie z zapisami obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, właściciele zamieszkałych nieruchomości mają obowiązek przyłączenia budynków do nowo budowanej sieci kanalizacyjnej w terminie 6 miesięcy od daty oddania sieci do eksploatacji. Jedynie w przypadku, jeżeli nieruchomość była wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków przed powstaniem sieci kanalizacyjnej, przyłączenie nieruchomości do nowo wybudowanej sieci nie jest obowiązkowe – informuje MZWiK Sp.z o.o.

I choć odbiór ścieków przez MZWiK Sp. z o.o. będzie możliwy dopiero w II kwartale 2020 roku tj. po zakończeniu i oddaniu do użytkowania nowych kolektorów, już dzisiaj zachęcamy wszystkich mieszkańców objętych inwestycją do podjęcia działań w celu przyłączenia swoich nieruchomości do sieci.

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Techniczne aspekty jak i możliwy termin wykonania poszczególnych przyłączy jest bezpośrednio związany z położeniem nieruchomości oraz przewidzianym w projekcie miejscem włączenia, dlatego też wnioski składane przez zainteresowane osoby wymagają indywidualnego podejścia.

Szczegóły związane z procedurą podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta w Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Podlesie 30 lub telefonicznie pod numerem 33 876 61 51.

(MG)

NAPISZ DO NAS: kontakt@wadowiceonline.pl

Komentarze   

0 #1 gonzo 2019-05-13 12:28
a u nas cofa się ważniejsze orliki i boiska brawo włodarzu
Cytować
Dodaj komentarz

Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Redakcja portalu WadowiceOnline.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników. Komentarze o charakterze gróźb, personalne ataki oraz komentarze zakłócające dyskusję (trolling, spam) będą usuwane.