Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wadowickiego, 17 z 19 obecnych na sesji radnych zagłosowało za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu za 2016 rok.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wadowickiego, 17 z 19 obecnych na sesji radnych zagłosowało za udz

Kompleksowa opieka nad pacjentami, pełna koordynacja leczenia i lepsza dostępność przychodni przyszpitalnych – to tylko niektóre aspekty tzw. sieci szpitali. O założeniach reformy mówił w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim minister zdrowia Konstanty Radziwłł.

Kompleksowa opieka nad pacjentami, pełna koordynacja leczenia i lepsza dostępność przychodni przyszpi

Burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski otrzymał absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.  Na ten samej sesji radni zgodzili się nowelizację tegorocznego budżetu i finansowanie kwotą 12,5 mln zł woonferu na ulicy Lwowskiej.

Burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski otrzymał absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.  Na t

Radni Rady Miejskiej nie zgodzili się na przekwalifikowanie terenów przemysłowych po dawnym zakładzie produkcyjnym Bumar Łabędy przy ulicy Fabrycznej w Wadowicach. Inwestor zaplanował tutaj galerię handlową i parking.

Radni Rady Miejskiej nie zgodzili się na przekwalifikowanie terenów przemysłowych po dawnym zakładzie

15 działek należących do Skarbu Państwa o łącznej wielkości ok. 4 hektarów wskazał starosta wadowicki Bartosz Kaliński jako te, które w przyszłości mogą zostać wykorzystane w rządowym programie "Mieszkanie plus". Gdzie się one znajdują?

15 działek należących do Skarbu Państwa o łącznej wielkości ok. 4 hektarów wskazał starosta wado

W Sądzie Rejonowym w Wadowicach rozpoczął się proces przeciwko  Elżbiecie Ł. Kobieta w grudniu ubiegłego roku spoliczkowała burmistrza Wadowic Mateusza Klinowskiego. Oskarżonej grozi do 3 lat więzienia.

W Sądzie Rejonowym w Wadowicach rozpoczął się proces przeciwko  Elżbiecie Ł. Kobieta w grudniu ubi

W związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, zmiany wymaga nazwa Osiedla XX-lecia Polskie Rzeczypospolitej Ludowej w Wadowicach. Magistrat ma parę propozycji na nową nazwę. Zobaczcie jakich.

W związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, zmiany wymaga naz

Blisko 1,7 mln zł zostało w budżetach samorządów powiatu wadowickiego dzięki wspólnej dwuletniej umowie na zakup prądu z Polską Grupą Energetyczną Obrót S. A. Inicjatorem założenia takiej grupy jest starosta wadowicki Bartosz Kaliński.

Blisko 1,7 mln zł zostało w budżetach samorządów powiatu wadowickiego dzięki wspólnej dwuletniej u

Wojewoda małopolski Józef Pilch podał się do dymisji, która została przyjęta przez premier Beatę Szydło. Nowym wojewodą został jego dotychczasowy zastępca Piotr Ćwik.

Wojewoda małopolski Józef Pilch podał się do dymisji, która została przyjęta przez premier Beatę

Na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy starosta wadowicki Bartosz Kaliński wziął udział w oficjalnych obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego w Warszawie.  

Na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy starosta wadowicki Bartosz Kaliński wziął udzia

Od 1 lipca mieszkańców gminy Andrychów czeka podwyżka za wywóz śmieci: 10 zł od osoby (obecnie jest to 8 zł) w przypadku śmieci segregowanych i 18 zł od osoby w przypadku odpadów niesegregowanych (obecnie 16 zł).

Od 1 lipca mieszkańców gminy Andrychów czeka podwyżka za wywóz śmieci: 10 zł od osoby (obecnie jes

Burmistrz Tomasz Żak otrzymał absolutorium: 15 radnych Rady Miejskiej w Andrychowie było za, 3 wstrzymało się od głosu, a 1 radny był przeciwko. Radni wręczyli włodarzowi i jego zastępcy bukiety róż.

Burmistrz Tomasz Żak otrzymał absolutorium: 15 radnych Rady Miejskiej w Andrychowie było za, 3 wstrzym

"Wadowice nie zmieniły i nie zmieniają herbu miasta" - informuje magistrat w związku z ostatnimi informacjami prasowymi związanymi ze zmianami w identyfikacji wizualnej miasta.

"Wadowice nie zmieniły i nie zmieniają herbu miasta" - informuje magistrat w związku z ostatnimi infor

Tylko jeden komitet wyborczy został zgłoszony w przedterminowych wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Andrychowie. To oznacza, że nie będzie głosowania przy urnie w wyborach: 31 maja poznamy nowego radnego.

Tylko jeden komitet wyborczy został zgłoszony w przedterminowych wyborach uzupełniających do Rady Mie

Po radnym małopolskim Filipie Kaczyńskim (PiS) również Młodzież Wszechpolska Wadowice protestuje w sprawie zmiany herbu Wadowic przez magistrat.

Po radnym małopolskim Filipie Kaczyńskim (PiS) również Młodzież Wszechpolska Wadowice protestuje w

Filip Kaczyński, radny PiS województwa małopolskiego,  zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka o interwencję Komisji Heraldycznej w sprawie zmiany herbu Wadowic przez magistrat. Co na to burmistrz miasta?

Filip Kaczyński, radny PiS województwa małopolskiego,  zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych

Kolejni wadowiccy kupcy apelują do radnych Rady Miejskiej w sprawie przekwalifikowanie terenów przemysłowych po dawnym zakładzie produkcyjnym Bumar Łabędy przy ulicy Fabrycznej w Wadowicach. Jakie mają argumenty?

Kolejni wadowiccy kupcy apelują do radnych Rady Miejskiej w sprawie przekwalifikowanie terenów przemys

Wadowice odwiedził przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty. Spotkał się z sympatykami tego ugrupowania z czterech powiatów. Przedstawił najbliższe plany tej partii oraz niełatwą sytuację, w jakiej znalazła się ona ostatnio.

Wadowice odwiedził przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty. Spotkał się z sympatykami tego ugrupowa

Radni Rady Miejskiej w Wadowicach jednogłośnie przyjęła rezolucję popierającą budowę Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, łączącej Bielsko-Białą z Głogoczowem i przebiegającą przez Wadowice.

Radni Rady Miejskiej w Wadowicach jednogłośnie przyjęła rezolucję popierającą budowę Beskidzkiej

Rada Miejska w Wadowicach przymierza się do zmiany planu zagospodarowania terenów w Choczni, co umożliwiłoby powstanie tutaj na 22 hektarach hipermarketów i obiektów przemysłowych. Magistrat zaprezentował właśnie plany dotyczące tej inwestycji.

Rada Miejska w Wadowicach przymierza się do zmiany planu zagospodarowania terenów w Choczni, co umożli